ICIUAIC

Centrul cernesim

Director : Prof. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU
Site web: https://cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/

CENTRU INTEGRAT DE STUDII IN STIINTA MEDIULUI PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST / CERNESIM se află pe Bulevardul Carol I, Nr. 11, cod 700506, Iaşi, România. Centrul CERNESIM realizează studii integrate de mediu şi evaluează impactul antropic asupra schimbărilor climatice la nivel regional.

Prin structura organizatorică şi infrastructura de care dispune, Centrul CERNESIM permite o abordare sistemică integrată a problemelor de mediu pentru o o mai bună înţelegere a fenomenelor naturale şi sociale care au loc în mediu, precum schimbările climatice, urmărind atât cauzele dar şi impactul, prevenirea şi atenuarea schimbărilor de mediu nedorite, pe termen mediu şi lung. Centrul CERNESIM din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este o unitate de cercetare structurată pe 5 laboratoare de cercetare cu următoarea structura: L1. Laboratorul de analize fizico-chimice; L2. Laboratorul de biomonitorizare şi remediere a calităţii mediului; L3. Laboratorul de investigare a proceselor fizico-chimice din atmosferă şi de testare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluanţilor gazoşi; L4. Laboratorul de enviromatică; L5. Laboratorul de studii şi analize economice de mediu.

L1. Laboratorul de analize fizico-chimice

L2. Laboratorul de biomonitorizare şi remediere a calităţii mediului

L3. Laboratorul de investigare a proceselor fizico-chimice din atmosferă şi de testare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluanţilor gazoşi

L4. Laboratorul de enviromatică

L5. Laboratorul de studii şi analize economice de mediu.

Context ştiinţific şi relevanţă

Capacitatea de a prezice comportamentul poluanţilor în mediu, în diferite momente (calamităţi, poluări accidentale) şi perioade de timp (ore, zile, ani), poate aduce mari beneficii societăţii şi economiei. Programele internaţionale de monitorizare a poluanţilor vizează evaluarea conţinutului lor din aer, apă şi sol. La nivel European sunt culese şi stocate informaţii exacte şi suficient de complete privind distribuţia multor poluanţi. Din păcate însă, contribuţia României la realizarea Atlasului European care prezintă tabloul sinoptic al concentraţiei poluanţilor în mediu, pe întreaga Europă, este aproape nesemnificativă, nesistematică şi aritmică. Această acţiune este vitală în efortul naţiunilor europene, lucru subliniat şi în 2015 la Paris în cadrul Conferinţei Convenţiei cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice. Rolul identificării şi cuantificării este de a oferi informaţii de încredere, obiective şi comparabile la nivel European, comunităţii locale, naţionale şi Europene, permiţând factorilor de răspundere să ia măsurile adecvate şi să fie sigure că populaţia este informată corect şi la timp despre starea mediului. Diversitatea poluanţilor în toate compartimentele mediului, fac ca identificarea, cuantificarea şi controlul lor să aibă acelaşi grad de complexitate şi dificultate ca şi diversitatea lor.

Centrul CERNESIM, prin dotările pe care le are, unele unicate la nivel naţional şi Est European, poate furniza date noi cu privire la distribuţia poluanţilor caracteristici Regiunii de Nord-Est a României. Centrul CERNESIM poate contribui la creşterea calităţii cercetărilor legate de mediu. Laboratoarele CERNESIM pun la dispoziţia cercetătorilor infrastructura necesară pentru realizarea de analize, studii şi simulări în ceea ce priveşte aspecte de mediu cum ar fi: identificarea nivelului de poluare, aplicabilitatea tehnologiilor nepoluante, investiţiile şi proiectele de mediu, modelarea economică a proceselor legate de mediu.

 Prof. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU

Director Centrul CERNESIM

Cadre didactice asociate coordonării laboratoarelor: