ICIUAIC

Laboratorul de studii şi analize economice de mediu.

Laboratorul de studii și analize economice de mediu prezintă, în cadrul Centrului integrat de studii în știința mediului pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est (CERNESIM), o importanță de sine stătătoare, aferentă desfășurării unor programe de cercetare specifice privind dezvoltarea economică, micro și macro, în concordanță cu aspectele stringente ale impactului activităților asupra mediului înconjurător, și un rol integrator. În plus, în cadrul acestui laborator, vor fi corelate și valorificate economic informațiile și rezultatele cercetărilor obținute în celelalte laboratoare din cadrul centrului, cu specializare în domeniile fizicii, chimiei, biologiei și geografiei.