ICIUAIC

centrul ramtech

Director: CS II dr. habil. Vasile TIRON


Site web: http://www.ramtech.uaic.ro

Centrul RAMTECH (Centrul de Cercetare în Domeniul Materialelor şi Tehnologiilor Avansate) dezvoltă activități de cercetare fundamentală şi aplicată în ştiința materialelor avansate, cu accent deosebit în domeniile opticii şi fotonicii neliniare integrate, depunerea de straturi subțiri prin tehnici asistate de plasmă, diagnosticarea plasmei, materialele fotovoltaice, materiale şi dispozitive de tip senzor. Activitatea centrului este dezvoltată în mod deliberat în aşa fel încât să echilibreze ingenios cercetarea de bază şi cercetarea orientată spre aplicații. O atenție deosebită se acordă cercetării aplicate bazată pe tehnologii noi pentru fabricarea de materiale şi dispozitive cu proprietăți şi funcționalități avansate.

Activitățile de cercetare se desfășoară în următoarele laboratoare:

L1. Optică-Fotonică-Optoelectronică I

L2. Optică-Fotonică-Optoelectronică II

L3. Laborator Cameră Curată – Fotolitografie UV

L4. Fabricare Ghiduri de Unde Optice

L5. Depunerea de Straturi subțiri prin tehnici asistate de plasmă (PLD, HiPIMS)

L6. Materialelor multifuncționale pentru aplicații fotovoltaice

L7. Fabricare și testare de materiale pentru senzori de gaz și umiditate

L8. Laborator de Caracterizare Microstructurală

CS II dr. habil. Vasile TIRON

Director Centrul RAMTECH