ICIUAIC

centrul ramtech

Director: CS II dr. Sorin TAȘCU
Site web: http://www.ramtech.uaic.ro

Centrul RAMTECH (Centrul de Cercetare în Domeniul Materialelor și Tehnologiilor Avansate) dezvoltă activități de cercetare fundamentală și aplicată în știința materialelor avansate, cu accent deosebit în domeniile opticii și fotonicii neliniare integrate, depunerea de straturi subțiri prin tehnici asistate de plasmă, diagnosticarea plasmei, materialele fotovoltaice, materiale ceramice multifuncționale, materiale și dispozitive de tip senzor. Activitatea centrului este dezvoltată în mod deliberat în așa fel încât să echilibreze ingenios cercetarea de bază și cercetarea orientată spre aplicații. O atenție deosebită se acordă cercetării aplicate bazată pe tehnologii noi pentru fabricarea de materiale și dispozitive cu proprietăți și funcționalități avansate.

Activitățile de cercetare se desfășoară în următoarele laboratoare:

L1. Optică-Fotonică-Optoelectronică I

L2. Optică-Fotonică-Optoelectronică II

L3. Laboratorul Cameră Curată – Fotolitografie UV

L4. Fabricare Ghiduri de Unde Optice

L5. Depunerea de Straturi Subțiri prin tehnici asistate de plasmă (PLD, HiPIMS)

L6. Materialelor multifuncționale pentru aplicații electronice și fotovoltaice

L7. Fabricare și testare a materialelor pentru senzori de gaz și umiditate

L8. Laboratorul de Caracterizare Microstructurală

CS II dr. Sorin TAȘCU

Director Centrul RAMTECH