ICIUAIC

CS III dr. Strungaru-Jijie Roxana

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii, Centrul RAMTECH

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Strungaru-Jijie Roxana a urmat și absolvit Ciclul I- studii universitare de licență, programul de studiu Fizică Medicală și Ciclul II – studii universitare de masterat, programul de studiu Fizica Plasmei, Spectroscopie și Autoorganizare, în cadrul Facultății de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În octombrie 2016, aceasta a obținut titlul de doctor în Fizică din partea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și titlul de doctor în Știința Materialelor din partea Universității Lille 1 – Știință și Tehnică. Subiectul tezei de doctorat a fost sinteza și caracterizarea de nano-structuri complexe pentru a controla comportamentul micro-organismelor. Studiile post-doctorale au fost dedicate sintezei si caracterizării materialelor pe bază de carbon pentru aplicații biomedicale. Începând cu anul 2019 a fost implicată în mai multe studii, care au avut ca tematică cuantificarea metalelor grele din diferitele matrici din mediu (apă și sediment), precum și studiul efectelor provocate de expunerea la metale grele în amestec cu alți compuși organici (naturali sau sintetici), folosind ca organism model peștele zebră (Danio rerio). În plus, o nouă direcție de cercetare cu privire la prezența și impactul microplasticelor asupra organismelor acvatice a fost dezvoltată.