ICIUAIC

Misiune

Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI) este o structură de cercetare şi transfer tehnologic aflată în subordinea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care are scopul să genereze şi să promoveze excelenţa în cercetare, în conformitate cu strategia de dezvoltare instituțională, vizând creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare, a competitivității și vizibilității internaționale.

Institutul cuprinde două departamente de cercetare interdisciplinare, Departamentul de Ştiinţe Exacte și Științe ale Naturii și Departamentul de Științe Socio-Umane, și trei centre de cercetare: Centrul Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Centrul de Cercetare în Domeniul Materialelor și Tehnologiilor Avansate (RAMTECH) și Centrul de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei (ARHEOINVEST), incluzând Baza de cercetare arheologică „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița” Cucuteni-Băiceni.

Activitatea de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic din ICI se desfăşoară în conformitate cu Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională al Universității, fiind orientată către activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, în următoarele domenii fundamentale: a. Ştiinţe exacte; b. Ştiinţele vieţii, mediului şi ale pământului; c. Ştiinţe umaniste și d. Ştiinţe sociale.

Urmărind consolidarea recunoașterii internaționale a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru calitate în cercetare, ICI își propune să dezvolte cercetări științifice relevante pentru mediul academic, economic și social, prin încurajarea activităților de cercetare pluri- și interdisciplinare, prin colaborarea eficientă a entităților componente, inclusiv cu partenerii locali și globali, și prin comunicare deschisă în procesul de valorizare a rezultatelor.

Transgresarea limitelor epistemologice și metodologice dintre discipline a impus în cercetarea științifică o reevaluare a obiectului de cercetare care nu mai este privit din punctul de vedere al unei singure discipline, ci este așezat sub lupa complexă a abordării interdisciplinare. Nevoia unor tratări holistice, care să depășească tendințele de atomizare disciplinară, este reclamată de dinamica lumii contemporane, științele fiind chemate să identifice soluții rapide și optime pentru gestionarea problemelor cu care se confruntă societatea. În contextul creșterii la nivel internațional a importanței acordate cercetării interdisciplinare, ICI vizează consolidarea caracterului interdisciplinar al cercetării, care, prin concursul metodologic și epistemologic al mai multor discipline, să aprofundeze și să extindă cunoașterea, răspunzând astfel provocărilor și complexității lumii contemporane.

CS II dr. Mihaela MOCANU,

Director Institutul de Cercetări Interdisciplinare