ICIUAIC

Centrul arheoinvest

Pentru o înțelegere cât mai profundă a comunităților din trecut, Centrul Arheoinvest concentrează abordări specifice din diferite domenii precum Arheologie, Istorie, Arheometrie, Antropologie, Geografie, Biologie etc. Are la bază Platforma de formare și cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei, înființată încă din 2006, care viza stabilirea de noi contacte și colaborări cu toți cei care doresc să contribuie la progresul cercetării în arheologie prin interdisciplinaritate. Cele cinci laboratoare (Laboratorul de Arheologie Aplicată și Teoretică; Laboratorul de Bioarheologie; Laboratorul de Geoarheologie; Laboratorul de Arheofizica; Laboratorul Interdisciplinar de Investigare Științifică și Conservare a Bunurilor de Patrimoniu Cultural) reprezintă fundamentul pe baza căruia ulterior a luat naștere Centrul Arheoinvest din cadrul Departamentului de Științe Exacte și Științe ale Naturii al Institutului de Cercetări Interdisciplinare (ICI).

Cei nouă cercetători angajați ai centrului, alături de mai multe cadre didactice și cercetători asociați, abordează următoarele direcții de cercetare principale:

  • Investigații non-invazive în arheologie (aeriene și terestre);
  • Efectuarea de diagnostice, sondaje și săpături arheologice sistematice sau preventive;
  • Studiul comportamentului, tehnologiei și artefactelor prin intermediul abordărilor arheometrice, a arheologiei experimentale sau a etnoarheologiei.

Centrul beneficiază de o bază logistică modernă ce oferă posibilitatea unor abordări metodologice interdisciplinare de actualitate, fapt ce a facilitat pe parcurs o bună absorbție a fondurilor naționale destinate cercetării în domeniu.

Centrul ARHEOINVEST este alcătuit din cinci laboratoare:

1. Laboratorul de arheologie aplicată și teoretică

2. Laboratorul de bioarheologie

3. Laboratorul de geoarheologie

4. Laboratorul de arheofizică

5. Laboratorul interdisciplinar de investigare știinţifică şi conservare a bunurilor de Patrimoniu Cultural​

CS II dr. Andrei ASĂNDULESEI

Director Centrul ARHEOINVEST