ICIUAIC

Poza_Viorica Vasilache

CS II dr. Viorica Vasilache

Departamentul Interdisciplinar Științe, Centrul ARHEOINVEST

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Vasilache Viorica este cercetator științific II, doctor în chimie la Departamentul Interdisciplinar Științe – Centrul Arheoinvest cu o experiență de peste 25 de ani în cercetare.

Activitatea de cercetare o desfășoară în Laboratorul de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Bunurilor de Patrimoniu Cultural fiind specializată pe tehnicile din dotare: Microscop electronic de scanare cuplat cu spectrometrie de raze X (SEM-EDX), micro-FTIR, microscop optic, derivatograf, spectofotometru portabil.

Experienţa sa în domeniile: conservarea patrimoniului cultural, investigarea științifică a artefactelor arheologice și muzeale, ştiinţa materialelor şi ştiinţa mediului s-a concretizat în numeroase publicații (5 cărți, peste 100 lucrări – ISI și BDI, 18 invenții) și participări la manifestări științifice naționale și internaționale, la saloane de invenții, având indicele Hirsh = 15 in Web of Science. S-a implicat în activități de cercetare desfășurate în colaborare cu instituţii de cercetare şi învăţământ superior de prestigiu din ţară şi străinătate și a făcut parte din comisia de îndrumare a 23 doctoranzi romani și 2 străini (Iran și Iordania). A făcut parte din comitetul de organizare a celor 13 ediții ale Expoziției Europene de Creativitate și Inovare – EUROINVENT, este secretar al revistei International Journal of Conservation Science (www.ijcs.uaic.ro), indexată ISI, a fost membru in peste 20 de proiecte naționale și este responsabil a două proiecte componente.