ICIUAIC

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI
ȘTIINȚELE NATURII

Director departament: CS I dr. habil. Mariana NEAMȚU
Site web: http://www.science.research.uaic.ro/

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII AL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – ICI UAIC  din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi trebuie să contribuie consistent în actul de excelenţă educaţională şi cercetare ştiinţifică al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, iar prin maniera de educaţie ştiinţifică continuă a membrilor săi, precum şi calităţile şi abilităţile profesionale demonstrate, acest departament trebuie să ofere încredere în relevanţa abordărilor ştiinţifice implicate, responsabilitate şi respectabilitate ştiinţifică.

Fundamentat pe această viziune, scopurile pe termen lung ale DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” sunt:

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII are în componenţa sa trei Centre de Cercetare distincte și anume: Platforma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei (denumită în continuare “Centrul ARHEOINVEST”), Centrul Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (denumit în continuare “Centrul CERNESIM”) și Centrul de Cercetare în Domeniul Materialelor și Tehnologiilor Avansate” (denumit în continuare “Centrul RAMTECH”) și  precum și două Grupuri de Cercetare: Grupul Biofizică Moleculară și respectiv Grupul Științele Mediului. Cele trei centre sunt conduse de câte un Director de Centru de Cercetare, iar grupurile de cercetare sunt coordonate de câte un Coordonator de Grup.

CS I dr. habil. Mariana NEAMȚU

Director Departament de Științe

Comitetul științific al DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

Centre și grupuri de cercetare

ARHEOINVEST

Centrul ARHEOINVEST este alcătuită din cinci laboratoare, fiecare laborator având mai multe secțiuni. Principalele direcții de cercetare ale centrului Arheoinvest sunt:  Istorie, Arheologie, Arheometrie, Antropologie, Botanică, Zoologie, Genetică moleculară, Geografie fizică, Geografia mediului, Ştiinţele solului, Geologie, Geochimie.

Cernesim

Centrul CERNESIM permite o abordare sistemică integrată a problemelor de mediu pentru o mai bună înţelegere a fenomenelor naturale şi sociale care au loc în mediu, precum schimbările climatice, urmărind atât cauzele dar şi impactul, prevenirea şi atenuarea schimbărilor de mediu nedorite, pe termen mediu şi lung. 

Ramtech

Centrul RAMTECH dezvoltă activități de cercetare fundamentală și aplicată în știința materialelor avansate, cu accent deosebit în domeniile opticii și fotonicii neliniare integrate, depunerea de straturi subțiri prin tehnici asistate de plasmă, diagnosticarea plasmei, materialele fotovoltaice, materiale ceramice multifuncționale, materiale și dispozitive de tip senzor.

Științele mediului

Grupul  Științele Mediului are ca interes o abordare holistica a cercetării interdisciplinare, integrând discipline precum chimia, biologia, fizica biogeochimia, matematica și computare științifică, ingineria precum și științele pământului (geologie, mineralogie, științele solului). Are ca scop identificarea, controlul și prevenirea poluării.

Biofizică Moleculară şi modele matematice în biologie

Grupul de Cercetare Biofizică Moleculară şi modele matematice își desfășoară activitatea în următoarele domenii de cercetare:

Investigarea moleculară a interacţiunilor dintre peptide antimicrobiene şi amiloidice şi sisteme lipidice biomimetice
Interacţiunea peptidelor ‘Single-molecule chemistry’ şi ‘stochasting sensing’ cu implicarea nanoporilor proteici
Studierea la nivel unimolecular a interacţiunilor dintre molecule mici cu importantanţă farmacologică şi nanopori proteici hibrizi formaţi din ciclodextrine şi α-Hemolizină ca alternativă la antibioticele convenționale, a peptidelor amyloid-beta implicate în bolile neurodegenerative (e.g., Alzheimer, Parkinson), a dendrimerilor ca agenți pentru distribuția țintită a medicamentelor, a moleculelor de ADN și analogii sintetici ale acestora (ANP – acizi nucleici peptidici) ca sisteme de detecție pentru patogeni inframicrobiani (e.g., H1N1, SARS-CoV2)