ICIUAIC

CS II dr. Vasile TIRON

Director al Centrului RAMTECH, Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii,

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Vasile Tiron este Cercetător Științific gradul II având peste 15 ani de experiență în depunerea de straturi subțiri prin tehnici asistate de plasmă, metode de diagnosticare a plasmei și tehnici de caracterizare a materialelor. Domeniile sale de cercetare includ depunerea de straturi subțiri utilizând descărcarea magnetron în impulsuri de mare putere (HiPIMS) și diagnosticarea plasmei utilizând sonde Langmuir/emisive, analizor electrostatic, analizor de ioni cu deflexie magnetică, spectrometrie de masă, spectroscopie optică de emisie, fotografiere ultra-rapidă, spectroscopie de absorbție rezonantă laser și fluorescență indusă laser.

Are cunoștințe solide în caracterizarea proprietăților materialelor din punct de vedere: structural (XRD, RAMAN, SEM), compozițional (XPS, RBS, EDX, GDOES), morfologic (AFM), piezoelectric (PFM), magnetic (MFM), optic (Spectroscopie UV-Vis), electric (metoda sondei în 4 puncte), mecanic (nanoindentare) și tribologic (teste de aderență și uzură).