ICIUAIC

Departamentul de Științe Socio-Umane

Director departament: CS II DR. HABIL. Aurelian-Petruș PLOPEANU

Departamentul de Științe Socio-Umane (DSU) este una dintre cele două componente ale Institutului de Cercetări Interdisciplinare (ICI), fiind înființat în 2007 ca instituție de expertiză în domeniul cercetării interdisciplinare avansate a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași.

Activitățile de cercetare din cadrul DSU, desfășurate în conformitate cu strategia de cercetare a UAIC și cu strategia de cercetare și inovare națională/europeană, acoperă majoritatea domeniilor științelor umaniste și sociale (filologie, filosofie, științe economice, istorie, teologie, geografie și sociologie), propunând teme relevante academic și social să răspundă la provocările intelectuale și sociale ale lumii actuale, atât în cadrul unor proiecte individuale, dar și de grup.

DSU promovează și stimulează excelența și cooperarea inter- și multidisciplinară în cercetare, încurajează tinerii să urmeze o carieră în cercetare, constituind un mediu intelectual viu, vibrant și provocator pentru a produce și disemina idei valoroase și direcții de cercetare relevante. În același timp, DSU reprezintă o platformă academică solidă pentru a internaționaliza cercetarea interdisciplinară de la UAIC.

Fiind un departament dinamic, DSU intenționează să continue să încurajeze și să sporească eforturile de consolidare a reputației, a vizibilității naționale și internaționale, precum și a rezultatelor științifice de calitate, reprezentând un mediu al vehiculării ideilor libere și al gândirii critice. Construind totul sub semnul moralității, al demnității și al libertății, DSU își propune să devină un pilon important și un reper în relația cu mediul academic și cu societatea civilă, capabil să răspundă la o serie de provocări complexe ale prezentului și viitorului, valorificând etosul și moștenirea amprentei trecutului.

CS II DR. HABIL. Aurelian-Petruș PLOPEANU

Director Departament de Științe Socio-Umane

MEMBRII DEPARTAMENTULUI de ŞTIINŢE socio-umane