ICIUAIC

FOTO_ROXANA_PATRAS

C.S. I Dr. Roxana Patraș

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Roxana Patraș este C.S. I în cadrul Departamentului de Ştiinte Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în Filologie din 2012, director și membru în cadrul unor proiecte de cercetare finanţate prin granturi naționale și internaționale. Activitatea sa de cercetare se concentrează pe literatură română și europeană modernă (secolul al XIX-lea), studii literare digitale, teorie literară și pe realizarea unor instrumente de lucru (ediții critice, dicţionare, antologii, corpusuri literare digitale etc.). Roxana Patraș a publicat trei monografii, ediții critice, antologii, volume colective și numeroase articole în publicații prestigioase din ţară şi din străinătate.