ICIUAIC

proiecte de cercetare în derulare

B

CS II dr. Iustinian Gabriel BEJAN

Titlu proiect: Fotoliza compusilor nitroaromatici: o noua sursa de formare a HONO si aerosoli organici secundari in atmosfera. [PHONIC-HONO-SOA]
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4972
Valoare totală: 600 000 RON
Perioada de derulare: 2020-2022

Contract de finantare: nr. 444PED din 02/11/2020
 Site web: 
https://sites.google.com/view/phonic-hono-soa/project-details

Titlu proiect: Investigarea aerosolilor organici secundari intr-un tub laminar de reactie nou construit [SOA-REACTOR]
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-4119
Valoare totală: 600 000 RON
Perioada de derulare: 2022-2024

Contract de finantare: nr. 709PED din 30/06/2022
 Site web: 
https://sites.google.com/view/soa-reactor/project-details

CS dr. Casandra-Mihaela BRAȘOVEANU

Titlu proiect: O abordare interdisciplinară în cercetarea necropolelor tumulare și a relației acestora cu așezările din perioada târzie a Epocii Bronzului
Cod proiect: GI-UAIC-2022-01
Valoare totală: 50 000 RON
Perioada de derulare: 03.01.2023 - 31.12.2024

CS II dr. ing. Loredana BRÎNZĂ (ȚEPEȘ)

Titlu proiect: Aplicații de mediu ale precursorilor amorfi ai mineralelor în depoluarea apelor
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0207
Contract de finanțare: TE 24/2022
Perioada de derulare: mai 2022- mai 2024
Site web: https://sites.google.com/view/envnanominprec/pagina-de-pornire/home

CS III dr. Isabela-Ștefania BUDACĂ-DRAGOMIR

Titlu proiect: Optimizarea metodei de secvențiere cu nanopori: discriminarea aminoacizilor din structura primară a unor peptide cu structură de macrodipol
Cod proiect: GI-UAIC-2023-01
Valoare totală: 50 000 RON
Perioada de derulare: 03.01.2024 - 31.12.2025

CS II dr. Georgiana BULAI

Titlu proiect: Nanostructuri de tip perovskit dublu pentru dispozitive de conversie a energiei solare
Contract nr. TE 11/ 05.05.2020 COD: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0265
Perioada de derulare: 15.05.2022 – 14.05.2024
Site web: cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/l3-ro/l3/l3c/l3c-contracte-de-cercetare/contract-nanosec/

C

CS II dr. Corina CIOBANAȘU

Titlu proiect: Noi structuri peptidice cu potențiale aplicații în terapia țintită și diagnosticul timpuriu în cancer
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0331
Contract de finanțare: TE 63/2022
Perioada de derulare: 15.05.2022-14.05.2024
Site web: www.uaic.ro/therhome/

CS II dr. Cristina Elena CIOMAGA

Titlu proiect: Ingineria materialelor ceramice poroase fără plumb pentru obținerea de senzori piezo-, piroelectrici cu aplicații de colectare de energie",acronim EnginPOR
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1988
Contract de finantare: nr. 168/2021 , 4.01.2021-31.12.2023
Site web: https://www.uaic.ro/enginpor/

D

CS dr. Ana DROB

Titlu proiect: Analiza multiplă a materialității arheologice din spațiul est-carpatic (România)
Cod proiect: GI-UAIC-2023-03
Valoare totală: 50 000 RON
Perioada de derulare: 03.01.2024-31.12.2025

CS II dr. Iulia DUMITRACHE

Titlu proiect: Halieutica Scythiae Minoris. Pescuitul și industria peștelui la gurile Dunării în perioadele romană și romano-bizantină (FInDaRT)
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0544
Contract: TE 18/2022
Perioada de derulare: mai 2022-aprilie 2024
Site web: https://www.findart.page/

G

CS dr. Ioana-Cristina GERBER

Titlu proiect: Tratamentul lichidelor în plasmă la presiune atmosferică și aplicații în științele vieții
Cod proiect: GI-UAIC-2023-04
Valoare totală: 50 000 RON
Perioada de derulare: 03.01.2024-31.12.2025

CS dr. Iulian Gherghel

Titlu proiect: Efectele introducerii ierbivorelor mari asupra comunităților ecologice acvatice
Cod proiect: GI-UAIC-2022-07
Valoare totală: 50 000 RON
Perioada de derulare: 03.01.2023-31.12.2024

CS II dr. Ana-Maria GÎNSAC

Titlu proiect: O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative (roPSALT), CNCS-UEFISCDI
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939
Perioada de derulare: 2021-2024
Site web: http://www.scriptadacoromanica.ro/bin/view/roPsalt/

H

CS Dr. Laura HROȘTEA

Titlu proiect: Mobilitatea purtătorilor de sarcină utilizând tehnica Photo-CELIV în celule solare organice bazate pe noi amestecuri ternare (CC-MoPhT)
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0394
Contract de finanțare nr. PD70/2022
Perioada de derulare: 01.04.2022 - 31.03.2024
Site web: http://www.ramtech.uaic.ro/projects/cc-mopht

Titlu proiect: Studiul fotoconductivității și al proprietăților optice ale unor straturi subțiri organice cu aplicații în celule solare
Cod proiect: GI-UAIC-2021-07
Perioada de derulare: 03.01.2022 - 31.12.2023

J

CS II dr. Ciprian JELER

Titlu proiect: O abordare cauzală sistematică a selecţiei naturale şi consecinţele ei filosofice
Contract nr. TE 8/2022
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-1122
Perioada de derulare: 2022-2024
Site web: https://sites.google.com/view/causal-natural-selection/home

M

CS III dr. Florica MĂȚĂU

Titlu proiect: "COST Action CA19131 - Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities (EuroWeb), membru în Comitetul Managerial, UAIC-instituție națională coordonatoare (2020-2024) https://www.cost.eu/actions/CA19131/#tabs|Name:overview

CS III Dr. Florin-Constantin MIHAI

Titlu proiect: Evaluarea susceptibilității mediilor de apă dulce la poluarea cu deșeuri din plastic
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0075
Contract de finanțare: TE 44/2022
Perioada de derulare: 15.05.2022-14.05.2024
Site web: geo.uaic.ro/safepp/

CS II dr. Andreea MIRONESCU

Titlu proiect: Romanul memoriei în postcomunism: subgenuri, generații, rețele transnaționale (MEMORO)
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-1429
Contract de finanțare: TE 73/2022
Perioada de derulare: mai 2022-aprilie 2024
Site web: https://www.novelofmemory.eu/

N

CS dr. Alina-Giorgiana NEGRU

Titlu proiect: Studii asupra degradării fotochimice în condiții de atmosferă simulată a unor compuși organici volatili biogeni implicați în procesele de formare a aerosolilor
Cod proiect: GI-UAIC-2022-04
Valoare totală: 50 000 RON
Perioada de derulare: 03.01.2023-31.12.2024

O

Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU

Titlu proiect: Studiul degradării atmosferice a unor solvenți organici curați (ATMO-SOS)
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2021-0673
Valoare totală: 1 200 000 RON
Perioada de derulare: 2022-2024

Titlu proiect: Research and Innovation Framework Programme, through the ATMO-ACCESS Integrating Activity under grant agreement No 101008004, H2020-INFRAIA-2018-2020 / H2020-INFRAIA-2020-1
Valoare totală UAIC: 154 000 EURO
Perioada de derulare: 2021-2024
Site web: www.atmo-access.eu/project

P

CS I dr. Roxana PATRAȘ

Titlu proiect: Romanul de consum și subgenurile sale în literatura română din secolul al XIX-lea: editare digitală și analiză de corpus literar asistate de calculator
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127
Contract de finanțare: nr. 74/2020
Perioada de derulare: 01/09/2021-31/08/2023
Site web: poplite.org

S

CS III dr. Alexandru STRUGARIU

Titlu proiect: Semnificația ecologică și evolutivă a polimorfismului cromatic la specii de reptile cu caracteristici biologice contrastante
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-1452
Contract de finanțare: TE 115/2022
Perioada de derulare: 12.05.2022-11.05.2024

T

CS I dr. habil. Sorin TAȘCU

Titlu proiect: Interacţiuni optice parametrice în configuraţie contra-propagativă pentru fotonică cuantică cu stări bi-fotonice cu timp de coerenţă mare, Acronim COPI-QuP
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0239
Contract de finanțare: Nr. PCE 142/15.02.2021
Site web: http://www.ramtech.uaic.ro/projects/copi-qup

Titlu proiect: Testarea pe teren a unui nod repetitor cuantic integrat
Cod proiect: COFUND-QUANTERA-2-InQuRe
Contract de finanțare: Nr. 283/03.01.2022
Site web: http://www.ramtech.uaic.ro/projects/inqure

U

CS III dr. Simona-Roxana ULMAN

Titlu proiect: Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)",
Cod proiect: Cost Action CA21166,
Perioada de derulare: 26.09.2022- 25.09.2026
Site web: https://www.cost.eu/actions/CA21166/, membru în Comitetul Managerial, UAIC - instituție națională coordonatoare