ICIUAIC

proiecte de cercetare în derulare

A

CS III Dr. Andrei ASĂNDULESEI

Titlu proiect: "Modele de amplasare a locuirilor și evoluția organizării așezărilor umane în cultura eneolitică Cucuteni din nord-estul României"
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-2232
Contract de finanțare TE 14/2020 , http://arheoinvest.uaic.ro/specific/

B

CS II dr. Iustinian Gabriel BEJAN

Director: Fotoliza compusilor nitroaromatici: o noua sursa de formare a HONO si aerosoli organici secundari in atmosfera - PHONIC-HONO-SOA. Contract PN-III-P2-2.1-PED-2019-4972 nr. 444PED/2020 (600 000 RON). 02.11.2020 – 31.10.2022

C

ACS dr. Mihai Alexandru CIOLAN

Titlu proiect: Fabricarea prin metoda ablației laser de straturi subțiri de oxid de zinc transparente și cu proprietăți electrice ridicate pentru aplicații în celule solare
Cod proiect: GI-UAIC-2020-05
Perioada de derulare: 01.06.2020-31.05.2022

CS II dr. Cristina Elena CIOMAGA

Titlu proiect: Ingineria materialelor ceramice poroase fără plumb pentru obținerea de senzori piezo-, piroelectrici cu aplicații de colectare de energie",acronim EnginPOR
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1988
Contract de finantare nr. 168/2021 , 4.01.2021-31.12.2023

CS dr. Cristina Giorgiana COROMELCI

Titlu proiect: Filme subțiri de oxid de titan mezoporos dopat cu pământuri rare pentru procese avansate de tratare și epurare a apelor
Contract nr. 03/ 04.05.2020
Cod proiect: GI-UAIC-2020-03
Perioada de derulare: 04.05.2020 - 30.04.2022

ACS dr. Oana-Elena CHELARIU

Titlu proiect: Vulnerabilitatea așezărilor umane și a activităților economice la apariția hazardelor naturale și gestiunea catastrofelor în Regiunea Nord-Est. O premisă pentru planificarea durabilă a teritoriului
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0577
Perioada de derulare: 2022-2024
242,756 lei

CS III dr. Irina CHIRIAC

Titlu proiect: : Institutul de Cercetare a Fuziunilor si Achizițiilor ", https://icfaiasi.wordpress.com/
Cod proiect: GI-UAIC-2018-05
Perioada de derulare: 2019-2021

G

CS II dr. Ana-Maria GÎNSAC

Titlu proiect: “O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative (roPSALT), CNCS-UEFISCDI”
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939,
Perioada de derulare: 2021-2024

J

CS III dr. Ciprian JELER

Titlu proiect: “The Philosophy of Promise and its Twilight: A Cultural History Study, https://nec.ro/fellow/ciprian-jeler/
Bursă NEC Odobleja la New Europe College
Perioada de derulare: 2020-2021

M

CS III dr. Florica MĂȚĂU

Titlu proiect: "COST Action CA19131 - Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities (EuroWeb), membru în Comitetul Managerial, UAIC-insituție națională coordonatoare (2020-2024) https://www.cost.eu/actions/CA19131/#tabs|Name:overview

CS III dr. Andreea MIRONESCU

Titlu proiect: "Interdisciplinaritatea în studiile literare: o analiză calitativă și cantitativă",
Cod proiect: GI-UAIC-2017-01,
Perioada de derulare: 03.01.2018-10.04.2021.

CS III dr. Constantin-Ionuț MIHAI

Titlu proiect: "Medicină și filosofie în scrierile protreptice antice: contexte socio-culturale, dialog și polemici (acronim: MFSPA), https://www.uaic.ro/ancient-protreptic-literature/
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0519,
Perioada de derulare: 1.09.2020 – 31.08.2022

CS II dr. Mihaela MOCANU

Titlu proiect: "Impactul pandemiei de coronavirus asupra intențiilor de mobilitate la nivelul Europei, Proiect de Cooperare europeană şi internațională, derulat în parteneriat cu Universitatea din Namur, Belgia,
Cod proiect: PN-III-CEI-BIM-PBE-2020-0028,
Perioada de derulare: 2021-2022.

O

Romeo-Iulian OLARIU

Titlu proiect: Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes – Towards 2020 and beyond, EUROCHAMP-2020, INFRAIA-1-2016-2017, H2020 Grant Agreement N° 730997
Valoare totală: 104 000 EUR
Perioada de derulare: 2016-2021 https://www.eurochamp.org/

R

CS dr. Tiberiu ROMAN

Titlu proiect: Creșterea capacității de inovare în Centrul CERNESIM prin dezvoltarea de metode, tehnici și tehnologii de cristalizare pentru obținerea de monocristale organice sau organo-metalice în vederea determinării structurii cristaline prin difracție de raze X – CRYSTALL.
Cod proiect: GI-UAIC-2020-07
Perioada de derulare: 01.06.2020 – 31.05.2022, https://www.uaic.ro/a-ii-a-competitie-granturi-interne-uaic-2020/

S

CS III dr. Andrei Constantin SĂLĂVĂSTRU

Titlu proiect: Civil wars and aristocratic propaganda in France and Moldavia during the sixteenth century: a comparative approach (CWAPFM)
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0499,
Perioada de derulare: 15.09.2020-14.09.2022.

T

CS II dr. Sorin TAȘCU

Titlu proiect: "Interacţiuni optice parametrice în configuraţie contra-propagativă pentru fotonică cuantică cu stări bi-fotonice cu timp de coerenţă mare", Acronim COPI-QuP,
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0239,
Contract de finanțare nr. PCE 142./15.02.2021, http://www.ramtech.uaic.ro/proiecte.php

U

CS dr. Simona-Roxana ULMAN

Titlu proiect: ″Implicații ale inconsistențelor în dinamica dimensiunilor dezvoltării durabile. Studiu asupra calității mediului în relație cu bunăstarea economică și socială″; - director de proiect
Cod proiect: GI-UAIC-2020-06
Perioada: 01/06/2020-01/06/2022, https://www.uaic.ro/a-ii-a-competitie-granturi-interne-uaic-2020/

Titlu proiect: ″PESFOR-W - Payments for Ecosystem Services (Forest for water)″, Working Group 1 (WG1): Payments for Ecosystem Services (PES) Design and GovernanceCode: Cost Action [CA15206 RO]"
Perioada: 06/07/2018-01/05/2021 https://www.forestresearch.gov.uk/research/pesforw/. /

CS II dr. Mădălina-Andreea UNGUREANU

Titlu proiect: ″ Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital adnotat și aliniat (eRomLex), ″ http://www.scriptadacoromanica.ro/bin/view/Main/
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517
Perioada de derulare: 01.11.2020-31.10.2022

V

CS II dr. Viorica VASILACHE

RESPONSABIL PARTENER PROIECT COMPONENT P5
Titlu proiect: "Obinerea şi expertizarea unor noi materiale biocompatibile pentru aplicaţii medicale", derulat cu sprijinul CNCS-UEFISCDI
Coordonator: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi (Buget UAIC – 150.000 lei)
Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0239
Contract de finantare nr. 60PCCDI/2018 , http://www.medicalmetmat.tuiasi.ro/

RESPONSABIL PARTENER PROIECT COMPONENT P3
Titlu proiect: "Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din românia", derulat cu sprijinul CNCS-UEFISCDI
Coordonator: Coordonator Universitatea Bucuresti, (Buget UAIC – 70.000 lei)
Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0686
Contract de finantare nr. 52PCCDI/2018 , https://patcultro.unibuc.ro/en/home-2/

CS II dr. Habil. Ana Iolanda VODĂ

Titlu proiect: „Digital Literacy in Belgium and Romania. A comparative study of students’ needs and responses to new and emergent technologies” (DigiLiBeRo), International cooperation projects
International partner: Université Catholique de Louvain, Belgium https://digilibero.wixsite.com/home
Coord. proiect: CS II Dr. Habil., Ana Iolanda Voda
Cod proiect: PN-III-CEI-BIM-PBE-2020-0009
Perioda de derulare: 2021-2022

Titlu proiect: „European Smart Cities for Sustainable Development” (SmartEU)
Coord. proiect: CS II Dr. Habil., Ana Iolanda Voda
Cod proiect: 620415-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE
Perioda de derulare: 2020-2023

Titlu proiect: „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level”
Project coordinator: Chair: Prof. James O'Higgins Norman, Dublin City University
Cod proiect: COST Action CA18115 – TRIBES
Perioda de derulare: 2019-2023

Titlu proiect: „European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice”
Project coordinator: Christof Van Mol, Tilburg Univeristy
Cod proiect: COST Action CA20115 – ENIS
Perioda de derulare: 2021-2025