ICIUAIC

CS II dr. Ana-Maria Gînsac

Departamentul de Științe Socio-Umane

Direcții de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Ana-Maria Gînsac este cercetător științific II în cadrul Departamentului Științe Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și lector asociat în cadrul aceleiași universități (Facultatea de litere – Filologie clasică).

Cercetările ei s-au concentrat asupra istoriei limbii române din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, a primelor traduceri românești ale Bibliei din limbile greacă, latină și slavonă (Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688) și a traducerii onomasticii străine în limba română (Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern: 1780-1830). Domenii de expertiză: lingvistică, istoria limbii române, paleografie româno-chirilică, onomastică, traducere, lexicografie românească veche, patromoniu cultural scris.