ICIUAIC

Tamas

ACS dr. Iosif Tamaș

Departamentul de Științe Socio-Umane

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Tamaș Iosif, asist. cercet. dr., în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe Socio-Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrează în prezentul Departament din luna octombrie 2020, mutat prin transfer instituțional de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, unde lucra din anul 2009. Principalele interese de cercetare includ discursul religios-teologic, filosofico-moral-social, identitate religioasă națională – europeană. A desfășurat activitate didactică și cu precădere de cercetare, concretizată în lucrări, studii și publicații în reviste și cărți cuprinzând teme de memorie culturală, etică și epistemologie socială, memorie cultuală socială/sacramentală și reprezentările lor în spațiul moldovenesc și românesc-european. A insistat aupra surselor şi a evoluţiei vectorilor de incluziune/excluziune religioasă și socială, privind munca ca principal vector de incluziune/excluziune. In proiectele de cercetare, a subliniat direcțiile definitorii pentru protejarea vieții – condiție pentru edificarea viitorului, practicând o cultură a întâlnirii și respingerea conceptelor de rebut social. In prezent, lucrează la un proiect de strângere și arhivare a informațiilor despre Biserica catolică din România, din majoritatea publicațiilor existente.