ICIUAIC

CS III dr. Mihaela Asăndulesei

Departamentul de Științe Socio-Umane

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

Mihaela Asăndulesei este cercetător CS III în cadrul Departamentului de Științe Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A finalizat studiile de doctorat în domeniul istorie în anul 2017. A fost membră în mai multe proiecte de cercetare cu finanțare națională (2014-2022), pe perioada studiilor doctorale beneficiind și de două burse (una doctorală și una Erasmus, proiect Ianus II). Principalele domenii de cercetare abordate sunt: etnoarheologia, toponomastica, antropologia culturală a sării și metodele de cercetare interdisciplinară în arheologie. Este direct interesată de analiza complexă a raporturilor existente între resursele naturale, datele arheologice, datele istorice și comportamentul comunităților umane, dar și de studiul comparativ între informația istorică, toponimică, lingvistică și informațiile rezultate în urma propriilor anchete etnografice. În ceea ce privește valorizarea cercetărilor, a publicat, individual și în colaborare, mai multe articole în reviste indexate BDI sau în volumele conferințelor, apărute la edituri internaționale de prestigiu și indexate Web of Science. De asemenea, a co-editat un volum de studii, la o editură internațională și a participat la numeroase simpozioane, colocvii și congrese desfășurate atât în România, cât și în străinătate.