ICIUAIC

CS III dr. Liviu Petcu

Departamentul de Științe Socio-Umane

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Liviu Petcu este cercetător III dr. în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Știinte Socio-Umane, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași, din 01 octombrie 2020. În perioada 2009-2020 a fost cercetător în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. A desfășurat și desfășoară, în continuare, o activitate intensă în cercetare științifică, a publicat și a predat în mai multe domenii, inclusiv Creștinismul timpuriu, Spiritualitatea Ortodoxă, Părinții Bisericii, Limbile clasice, Religia și Filozofia antică etc. A publicat, în calitate de autor și coautor, numeroase cărți, precum și o serie de studii în mai multe reviste prestigioase din România și din alte țări. A obținut doctoratul în Teologie Patristică la Facultatea de Teologie din Sibiu, precum și doctoratul în Filozofie la Facultatea de Filozofie din Iași. În luna iunie a.c. va susține teza de doctorat în Limbi Clasice, Universitatea din București. A beneficiat de burse de cercetare în cadrul Universităților din Roma, Konstanz și Oxford. În perioada 1 iunie 2014 – 31 octombrie 2015, a fost bursier postdoctoral, Academia Română, filiala Iași, în cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoc­torale”. A fost membru în mai multe proiecte de cercetare și inovare.