ICIUAIC

Drob_A

CS Dr. Ana Drob

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul ARHEOINVEST

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Ana Drob este asistent cercetare științifică la centrul Arheoinvest, având ca principale domenii de interes arheologia preistorică și arheometria. Ca arheolog, experiența de teren este reprezentată de participarea pe numeroase șantiere arheologice din România, intrând în contact cu o materialitate arheologică diversă. În perioada studiilor doctorale și-a axat cercetarea pe investigarea interdisciplinară (OM, SEM-EDX, µFT-IR, TGA/DTA) a olăriei, cu precădere cea a epocii bronzului din spațiul est-carpatic, din perspectiva tehnologică și funcțională.

Principala direcție de cercetare este legată de tehnologiile preistorice de realizare a ceramicii care implică sursele de materie primă pentru manufacturarea olăriei, metode și tehnici de finisare, temperaturi de ardere și moduri de utilizare a recipientelor. O altă perspectivă este reprezentată de analiza arheometrică a obiectelor metalice prin studierea compușilor de coroziune, a patinei și a tipului de aliaj.