ICIUAIC

Research projects

A

Senior Researcher III PhD Andrei ASĂNDULESEI

Title: "Modele de amplasare a locuirilor și evoluția organizării așezărilor umane în cultura eneolitică Cucuteni din nord-estul României"
Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2019-2232
Financing contract TE 14/2020 , http://arheoinvest.uaic.ro/specific/

B

Scientific Researcher II PhD Iustinian Gabriel BEJAN

Director: Fotoliza compusilor nitroaromatici: o noua sursa de formare a HONO si aerosoli organici secundari in atmosfera - PHONIC-HONO-SOA. Contract PN-III-P2-2.1-PED-2019-4972 nr. 444PED/2020 (600 000 RON). 02.11.2020 – 31.10.2022

C

Research Assistent Mihai Alexandru Ciolan

Title: IManufacture by laser ablation of thin layers of transparent zinc oxide with high electrical properties for applications in solar cells
Project code: GI-UAIC-2020-05
Running period: 01.06.2020-31.05.2022

Senior Researcher II PhD Cristina Elena CIOMAGA

Title: Ingineria materialelor ceramice poroase fără plumb pentru obținerea de senzori piezo-, piroelectrici cu aplicații de colectare de energie",acronim EnginPOR
Project code: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1988
Financing contract nr. 168/2021 , 4.01.2021-31.12.2023

Scientific Researcher PhD Cristina Giorgiana COROMELICI

Title: Rare earth metal doped mesoporous titania thin films for advanced water treatment processes
Contract nr. 03/ 04.05.2020
Project code: GI-UAIC-2020-03
Running period: 04.05.2020 - 30.04.2022

Research Assistant Oana-Elena CHELARIU

Title: Vulnerability of human settlements and economic activities to the occurrence of natural hazards and disaster management in the North-East Region.
Project code: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0577
Running period: 2022-2024
242,756 lei

Scientific Researcher III PhD Irina CHIRIAC

Title: : Institutul de Cercetare a Fuziunilor si Achizițiilor ", https://icfaiasi.wordpress.com/
Project code: GI-UAIC-2018-05
Running period: 2019-2021

E

Scientific Researcher Andrei ENEA

Title: “Evaluarea comparativă a vulnerabilității la inundații în bazinele hidrografice de același rang de ierarhizare, conform clasificării Horton-Strahler, folosind tehnici GIS”
Project code:: GI-UAIC-2021-02
Running period: 1 feb. 2021–31 ian 2023, https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/01/Rezultate-finale-evaluare-Granturi-UAIC-competitia-2021.pdf

G

Senior Researcher II PhD Ana-Maria GÎNSAC

Title: “O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative (roPSALT), CNCS-UEFISCDI”
Project code: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939,
Running period: 2021-2024

J

Scientific Researcher III PhD Ciprian JELER

Title: “The Philosophy of Promise and its Twilight: A Cultural History Study, https://nec.ro/fellow/ciprian-jeler/
Bursă NEC Odobleja la New Europe College
Running period: 2020-2021

M

Scientific Researcher III PhD Florica MĂȚĂU

Title: "COST Action CA19131 - Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities (EuroWeb), membru în Comitetul Managerial, UAIC-insituție națională coordonatoare (2020-2024) https://www.cost.eu/actions/CA19131/#tabs|Name:overview

Senior Researcher III PhD Andreea MIRONESCU

Title: "Interdisciplinaritatea în studiile literare: o analiză calitativă și cantitativă",
Project code: GI-UAIC-2017-01,
Running period: 03.01.2018-10.04.2021.

Scientific Researcher III PhD Constantin-Ionuț MIHAI

Title "Medicină și filosofie în scrierile protreptice antice: contexte socio-culturale, dialog și polemici (acronim: MFSPA), https://www.uaic.ro/ancient-protreptic-literature/
Project code: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0519,
Running period: 1.09.2020 – 31.08.2022

Senior Researcher II PhD Mihaela MOCANU

Title: "Impactul pandemiei de coronavirus asupra intențiilor de mobilitate la nivelul Europei, Proiect de Cooperare europeană şi internațională, derulat în parteneriat cu Universitatea din Namur, Belgia,
Project code: PN-III-CEI-BIM-PBE-2020-0028,
Running period: 2021-2022.

O

University Professor Romeo-Iulian OLARIU

Title: Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes – Towards 2020 and beyond, EUROCHAMP-2020, INFRAIA-1-2016-2017, H2020 Grant Agreement N° 730997
Total amount: 104 000 EUR
Running period: 2016-2021 https://www.eurochamp.org/

R

Research Assistant Tiberiu ROMAN

Title: Creșterea capacității de inovare în Centrul CERNESIM prin dezvoltarea de metode, tehnici și tehnologii de cristalizare pentru obținerea de monocristale organice sau organo-metalice în vederea determinării structurii cristaline prin difracție de raze X – CRYSTALL.
Project code: GI-UAIC-2020-07
Running period: 01.06.2020 – 31.05.2022, https://www.uaic.ro/a-ii-a-competitie-granturi-interne-uaic-2020/

S

Scientific Researcher III PhD Andrei Constantin SĂLĂVĂSTRU

Title: Civil wars and aristocratic propaganda in France and Moldavia during the sixteenth century: a comparative approach (CWAPFM)
Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0499,
Running period: 15.09.2020-14.09.2022.

T

Scientific Researcher II PhD Sorin TAȘCU

Title: "Interacţiuni optice parametrice în configuraţie contra-propagativă pentru fotonică cuantică cu stări bi-fotonice cu timp de coerenţă mare", Acronim COPI-QuP,
Project code: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0239,
Financing contract nr. PCE 142./15.02.2021, http://www.ramtech.uaic.ro/proiecte.php

U

Scientific Researcher Simona-Roxana ULMAN

Title: ″Implicații ale inconsistențelor în dinamica dimensiunilor dezvoltării durabile. Studiu asupra calității mediului în relație cu bunăstarea economică și socială″; - director de proiect
Project code: GI-UAIC-2020-06
Running period:: 01/06/2020-01/06/2022, https://www.uaic.ro/a-ii-a-competitie-granturi-interne-uaic-2020/

Title: ″PESFOR-W - Payments for Ecosystem Services (Forest for water)″, Working Group 1 (WG1): Payments for Ecosystem Services (PES) Design and GovernanceCode: Cost Action [CA15206 RO]"
Running period: 06/07/2018-01/05/2021 https://www.forestresearch.gov.uk/research/pesforw/. /

Senior Researcher II PhD Mădălina-Andreea UNGUREANU

Title: ″ Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital adnotat și aliniat (eRomLex), ″ http://www.scriptadacoromanica.ro/bin/view/Main/
Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517
Running period: 01.11.2020-31.10.2022

V

Scientific Researcher II PhD Viorica VASILACHE

RESPONSIBLE PARTNER PROJECT COMPONENT P5
Title: "Obinerea şi expertizarea unor noi materiale biocompatibile pentru aplicaţii medicale", derulat cu sprijinul CNCS-UEFISCDI
Coordinator: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi (Buget UAIC – 150.000 lei)
Project code: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0239
Finnancing contract nr. 60PCCDI/2018 , http://www.medicalmetmat.tuiasi.ro/

RESPONSIBLE PARTNER PROJECT COMPONENT P3
Title: "Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din românia", derulat cu sprijinul CNCS-UEFISCDI
Coordinator: Coordonator Universitatea Bucuresti, (Buget UAIC – 70.000 lei)
Project code: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0686
Finnancing contract nr. 52PCCDI/2018 , https://patcultro.unibuc.ro/en/home-2/

Senior Researcher II PhD Habil. Ana Iolanda VODĂ


Title „Digital Literacy in Belgium and Romania. A comparative study of students’ needs and responses to new and emergent technologies (DigiLiBeRo), International cooperation projects, International partner: Université Catholique de Louvain, Belgium.
Project coordinator: Senior Researcher PhD Habil. Ana Iolanda Voda
Project code: PN-III-CEI-BIM-PBE-2020-0009
Period of implementation: 2021-2022

Title „European Smart Cities for Sustainable Development” (SmartEU)
Project coordinator: Senior Researcher PhD Habil. Ana Iolanda Voda
Project code: 620415-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE
Period of implementation: 2020-2023

Title „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level”
Project coordinator: Chair: Prof. James O'Higgins Norman, Dublin City University
Project code: COST Action CA18115 – TRIBES
Period of implementation: 2019-2023

Title „European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice”
Project coordinator: Christof Van Mol, Tilburg Univeristy
Romania National
Project code: COST Action CA20115 – ENIS
Period of implementation: 2021-2025

Title The „Research & Innovation For Cities & Citizens – RI4C2” project, EC2U Alliance, Horizon 2020 "Science with & for Society" SwafS call for European Universities
Project code: RI4C2
Period of implementation: 2021-2024