ICIUAIC

CS Dr. Laura Hroștea

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul RAMTECH

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Studiul proprietăţilor fizice ale unor straturi subţiri de polimeri conjugaţi cu aplicaţii în celule solare, implicând procese de preparare ale straturilor (spin coating) şi de caracterizare ale acestora prin diferite tehnici de analiză: proprietăţi optice (prin spectrofotometrie, elipsometrie), proprietăţi electrice (ex. rezistivitate electrică, mobilitatea purtătorilor de sarcină prin metoda extracţiei sarcinilor la creşterea liniară a tensiunii CELIV ), proprietăţi morfologice ( prin microscopie de forţa atomică, determinarea hidrofobicităţii), proprietăţi structurale (prin difracţie de radiaţii X) ş.a.

Experimente de optică neliniară constând în fluorescenţa parametrică în configuraţie co-propagativă şi contra-propagativă, implicând anterior fabricarea de ghiduri de unde optice şi caracterizarea acestora prin determinarea profilului indicelui de refracţie şi a pierderilor la propagare.