ICIUAIC

CS III dr. Alicia Petronela RÂMBU

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul RAMTECH

Arii de expertiză:

Profl științific:

Contact:

Activitatea de cercetare este dedicată fabricării și caracterizării unor materialelor optice neliniare pentru aplicaţii în optică neliniară integrată: tehnici de fabricarea utilizate în laborator de tip cameră curată (depunere prin spin-coating, fotolitografie); fabricarea de ghiduri de unde optice în niobat de litiu prin schimb protonic (soft proton exchange-SPE, High Vacuum Proton Exchange-HiVacPE, high vacuum vapor-phase proton exchange-HiVac-VPE); inversia domeniilor feroelectrice în cristale de niobat de litiu prin aplicarea unui câmp extern (crearea de structuri PPLN); determinarea profilul indicelui de refracţie al ghidurilor de unde optice utilizând tehnica liniilor luminoase (M-lines).

Cunoștințe solide privind caracterizarea morfo-structurală, electrică și optică a unor straturi subțiri oxidice în vederea utilizării lor pentru aplicații funcționale (senzori, proprietăți de auto-curățare, celule solare).