ICIUAIC

CS iii DR. SIMONA-ROXANA ULMAN

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Simona-Roxana Ulman este cercetător științific în cadrul L5-CERNESIM-ICI și a obținut titlul de Doctor în Economie, în anul 2015, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Domeniile de cercetare ale Dr. Simona-Roxana Ulman sunt legate de economia mediului și economia bunăstării. Direcţiile de cercetare se concentrează asupra analizei legăturii dintre calitatea mediului și bunăstare (economică și socială) și a modului în care principiul dezvoltării durabile este pus în practică, dar și asupra evaluării preocupării față de mediu din perspectiva percepțiilor și a implicării în acțiuni orientate spre protejarea sa. Alături de acestea, analiza fenomenului sărăciei și a cauzelor specifice, cu accent pe problematica disparităților dintre urban și rural, este o altă direcție de cercetare pentru Dr. Simona-Roxana Ulman.