ICIUAIC

CS III dr. ing. Cătălina-Ionica Ciobanu

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Cătălina-Ionica Ciobanu a urmat Şcoala doctorală de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi unde a obţinut doctoratul în Chimie cu teza ”Derivaţi de benzen 1,3-disubstituit cu proprietăţi lichid cristaline”. Scopul cercetării a fost dezvoltarea gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme mezogene cu grupe de legătură de tip azo. Direcţia de cercetare începută în 2013 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, vizează sinteza de peptide şi extracţia de proteine din diferite materiale biologice, dar şi caracterizarea acestora prin diferite metode de spectroscopie: RMN, FT-IR, UV-VIS, spectrometrie de masă şi studii de fluorescenţă.  Studiul biosenzorilor pe bază de cristale lichide, funcţie de interacţiunea dintre cristalele lichide şi peptide, reprezintă o continuitate în direcţia de cercetare pentru Dr. Cătălina-Ionica Ciobanu.