ICIUAIC

iconfinder_Paul-18_2524750

CS II dr. Violeta Mangalagiu

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Mangalagiu Violeta este cercetător știintific III în cadrul L1-CERNESIM-ICI și a obținut titlul de Doctor în Știinta și Ingineria Materialelor, în anul 2010, la Universitatea ”Stefan cel Mare” din Suceava, România. Domeniile de cercetare ale Dr. Mangalagiu Violeta sunt designul si obținerea de noi compuși mic moleculari azaheterociclici, noi nanobiomateriale hibride organice/anorganice pe baza de compuși cu schelet azaheterociclici și chinonice, funcționalizate cu nanoparticule de metal, precum și investigarea  proprietăților acestor materiale. Metodele de sinteză ale azaheterociclilor și a nanobiomaterialelor sunt originale, incluzînd și metode ecologice prietenoase, folosind tehnologii cu ultrasunete și microunde. Aplicațiile noilor compuși mic moleculari azaheterociclici și a noilor materiale nanocompozite obținute, vizează potențiale utilizări în domeniul farmaceutic, medical si optoelectronic.