ICIUAIC

CS dr. Elena-Diana Bobric

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Este absolventă a Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o licență în Geografia mediului, un master în știința mediului si un doctorat în domeniul Geografie cu teza “Evaluarea stocului de carbon din sol în funcție de modul de utilizare a terenului în bazinul râului Neamțu”. Principalele domenii de interes și cercetare sunt: Monitorizarea factorilor de mediu (Carbonul organic din soluri: tipologie, distribuție, stocare, modelare; Determinarea parametrilor fizico chimici din sistemele acvatice; Determinarea însușirilor fizico chimice a solurilor din diferite ecosisteme (arabil, pădure, etc); Determinararea formelor totale ale mercurului în soluri și vegetație); Poluarea și protecția mediului (Cuantificarea unor metale și a izotopilor lor în diverse medii; Poluarea aerului; Poluare fonică).