ICIUAIC

CONF. UNIV. DR. Ionel MANGALAGIU

Departamentul Interdisciplinar Științe, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Domeniul de cercetare: Chimia Heterociclurilor cu urmӑtoarele subdomenii de expertizӑ: Chimia şi sӑnӑtatea – cercetӑrile întreprinse vizeazӑ deschiderea unor direcţii noi de cercetare în chimia heterociclurilor cu azot şi a azot-ilidelor. Principalele rezultate aşteptate pot fi rezumate astfel: sinteza de compusi ţintӑ biologic activi [potentiale medicamente (antineoplazice, anti-HIV, antituberculoase, antimicrobiene) şi factori de creştere în agriculturӑ], noi nanomateriale şi nanobiomateriale cu schelet heterociclic, oligo- şi poli- peptide (inclusiv pentru tratarea maladiei Alzheimer), etc.; Chimia şi nanoştinţele – în acest subdomeniu cercetӑrile sunt orientate spre sinteza de azacriptanzi şi coronanzi, noi materiale cu fluorescenţӑ înaltӑ, device-uri moleculare (cu precӑdere „logic gates”), chemosenzori; Chimia şi mediul – sunt vizate reacţiile sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor, care se încadreazӑ în categoria aşa ziselor reacţii „ecologic prietenoase”, care reduc poluarea mediului. Relativ la aceste ultime aspecte, de depoluare a mediului, se încadreazӑ şi preocupӑrile în domeniul chimiei chemosenzorilor.

Proiecte coordonate:

Internaţionale

Naţionale