ICIUAIC

Laboratorul de analize fizico-chimice

 În cadrul Laboratorului de analize fizico-chimice, în care vor fi desfășurate activități de identificare, cuantificare și studiere a poluanților organici volatili din diverse medii, vor fi reunite eforturile cercetătorilor cu preocupări în domeniul mediului urmârind și alți indicatori, precum:

  • Identificarea compușilor organici volatili specifici regiunii de nord-est (alcani, alchene, hidrocarburi aromatice-BTX, alcooli, aldehide, acizi organici);
  • Identificarea compoziției chimice a pulberilor sedimentabile(fracția organică);
  • Identificarea polianților organici persistenți(POPs) din ape și sedimente;
  • Calitatea precipitațiilor cu stabilirea conținutului în materie organică din precipitații și a influenței fracției organice la pH-ul precipitațiilor.î