ICIUAIC

avatar

CS II dr. Iustinian Gabriel Bejan

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Iustinian Bejan activează ca CS II în cadrul L3-CERNESIM-ICI având doctoratul obținut în 2007 la Universitatea din Wuppertal, Germania. Dr. Bejan a fost cercetător la aceeași Universitate dar a obținut și două prestigioase burse postdoctorale: IRCSET la Universitatea din Cork, Irlanda si MARIE CURIE la Universitatea din Leeds, Marea Britanie. Domeniul principal de cercetare este studiul proceselor fizico-chimice din atmosferă. Direcțiile de cercetare cuprind cinetica si mecanismul de degradare chimică a compușilor în faza gazoasă, formarea aerosolilor organici secundari din oxidarea compușilor volatili precum și modelarea reacțiilor chimice. Printre cele mai importante contribuții se remarcă descoperirea unei noi surse de acid azotos în atmosferă, dezvoltarea si validarea unor noi tehnici și instrumente de măsurare a ozonului și NOx, detectarea specifică a compușilor nitroaromatici, dar și dezvoltarea unor tehnici de măsurare a radicalilor OH si HO2 pentru studii la diferite etaje ale troposferei. Cunoașterea profundă a atmosferei este și va fi o provocare continuă pentru Dr. Iustinian Bejan.