ICIUAIC

avatar

LC Cornelia Amarandei

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Cornelia Amarandei este laborant la centrul CERNESIM din cadrul ICI UAIC din anul 2020. De asemenea, din 2018 este student doctorand la Școala Doctorală de Chimie din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În 2016 a finalizat studiile de licență cu specilaizarea Biochimie tehnologică, iar în 2018 studiile de master cu specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară la Facultatea de Chimie din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A fost angajată în proiectele de cercetare AI-FORECAST (PN-III-P4-ID-PCE-2016-0299) și IGAC-CYCLO (PN-III-P4-ID-PCE-2016-0299). Direcțiile de cercetare asociate cu tema stagiului de pregătire doctorală și cu proiectele de cercetare menționate vizează dezvoltarea de metode de identificare şi cuantificare a markerilor moleculari ai aerosolilor organici secundari, caracterizarea chimică a aerosolilor atmosferici, precum și investigarea proceselor de formare a aerosolilor organici.