ICIUAIC

avatar

CS dr. Alina-Giorgiana Negru

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Alina-Giorgiana Negru este asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul L1-CERNESIM-ICI şi a obţinut titlul de Doctor în Chimie, în anul 2019, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Domeniile de cercetare ale Dr. Alina-Giorgiana Negru sunt legate de aerosolii atmosferici şi chimia analitică. Direcţiile de cercetare se concentrează asupra realizării de măsurători atmosferice în câmp (colectare probe de aerosoli, monitorizare compuşi gazoşi şi parametri meteorologici), efectuării analizelor de speciaţie chimică (cromatografie ionică, spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv), utilizării modelelor şi instrumentelor software specifice (ISORROPIA-II, PARGAN, HYSPLIT) şi repartizării surselor de emisie care determină compoziţia chimică a aerosolilor. Evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană asociate aerosolilor atmosferici reprezintă o altă direcţie de cercetare de interes pentru Dr. Alina-Giorgiana Negru.