ICIUAIC

iconfinder_Paul-18_2524750

LC Laurențiu- Valentin Șoroagă

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Laurențiu-Valentin Șoroagă a urmat cursurile Facultății de Chimie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea „Chimie”, promoția 2015. A continuat studiile cu master în domeniul „Chimia Mediului și Siguranță Alimentară” tot în Cadrul Facultății de Chimie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, promoția 2017. În prezent este Student Doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Chimie din cadrul IOSUD-UAIC și laborant în cadrul laboratorului L1-CERNESIM.

Principalele domenii de interes în cercetare sunt:

  • analiza elementară prin Spectroscopie de Absorbție Atomică (AAS) și Spectrometrie de Masă cu Plasmă Cuplată Inductiv (ICP-MS);
  • analiză morfologică și elementară semi-cantitativă prin Microscopie Electronică de Baleaj cuplată cu Analiza de Raxe X cu Dispersie de Energie (SEM-EDX);
  • dezagregarea asistată de microunde a probelor pe cale lichidă cu acizi/amestecuri de acizi sau dezagregarea pe cale solidă în prezență de agenți oxidanți.