ICIUAIC

iconfinder_Paul-18_2524750

LC dr. Laurențiu- Valentin Șoroagă

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Laurențiu-Valentin Șoroagă a urmat cursurile Facultății de Chimie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea „Chimie”, promoția 2015. A continuat studiile cu master în domeniul „Chimia Mediului și Siguranță Alimentară” tot în Cadrul Facultății de Chimie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, promoția 2017. A obținut titlul de doctor în 2022 în cadrul IOSUD-UAIC, cu lucrarea intitulată „Identificarea și cuantificarea unor elemente rare și refractare din mediu prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv”, sub îndrumarea domnului prof. univ dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU. În prezent este laborant în cadrul laboratorului L1-CERNESIM.

Principalele domenii de interes în cercetare sunt:

  • analiza elementară prin Spectroscopie de Absorbție Atomică (AAS) și Spectrometrie de Masă cu Plasmă Cuplată Inductiv (ICP-MS);
  • analiză morfologică și elementară semi-cantitativă prin Microscopie Electronică de Baleaj cuplată cu Analiza de Raxe X cu Dispersie de Energie (SEM-EDX);
  • dezagregarea asistată de microunde a probelor pe cale lichidă cu acizi/amestecuri de acizi sau dezagregarea pe cale solidă în prezență de agenți oxidanți.