ICIUAIC

CONF. UNIV. DR. habil.
Cecilia ARSENE

Departamentul Interdisciplinar Științe, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Cecilia Arsene este Profesor Universitar la Facultatea de Chimie și Director al Școlii Doctorale de Chimie de la Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași. A absolvit Facultatea de Chimie în 1995, iar în 1996 a absolvit masterul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În perioada 1998-2002 și-a făcut studiile de doctorat la Bergische Universität Gesamthochscule Wuppertal, Germania, unde și-a susținut teza de doctorat la 14.12.2001. Și-a realizat studiile postdoctorale la Universitatea din Creta, Heraklion, Grecia, din 2005 până în 2007 în calitate de bursier Marie Curie. În 2014 a obținut abilitarea în domeniul Chimiei și a început să coordoneze laboratorul de analize fizico-chimice de la Centrul CERNESIM. Direcțiile de cercetare ale Dr. Cecilia Arsene sunt legate de chimia analitică, aerosolii atmosferici și impactul lor asupra sănătății umane. Activitatea de cercetare se concentrează pe aerosoli atmosferici, chimia atmosferică a compuşilor organici reactivi și chimia analitică a poluanților organici din mediu. Dr. Cecilia Arsene are, de asemenea, preocupări speciale în domeniile tehnicilor de analiză instrumentală, în special pe tehnicile cromatografice (GC-MS, HPLC -MS) aplicate în investigarea compușilor specifici din diverse matrici naturale.

Proiecte coordonate:

Internaţionale

Naţionale