ICIUAIC

CS III dr. Cristina Căutișanu

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Cristina Căutișanu este cercetător științific în cadrul L5-CERNESIM-ICI și a obținut titlul de Doctor în Cibernetică și Statistică, în anul 2019, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. Domeniile de cercetare ale Dr. Cristina Căutișanu sunt legate de economia mediului și statistică. Direcțiile de cercetare se concentrează asupra aplicării unor metode statistice și econometrice specifice seriilor de timp (ARDL, VAR, VEC, cauzalități Granger), datelor panel (statice și dinamice) și ecuațiilor structurale în studiul problemelor de economia mediului (echilibrul între caracteristicile bunăstării de mediu și caracteristicile celorlalte două componente ale dezvoltării durabile, economică și socială; rolul creșterii economice și a consumului de energie asupra degradării mediului etc.); metode aplicate în programe statistice precum Eviews, SPSS, STATA și R.