ICIUAIC

Laboratorul de enviromatică

Domenii de cercetare

  Geomonitoring și analiza spațială

  • Monitorizarea poluanților anorganici și organici din matrici naturale;
  • Studierea poluanților utilizând metodologii noi de investigare la diferite scări regionale și elaborarea de noi tehnologii ecologice de distrugere a acestora;
  • Modelarea, spațializarea și crearea de baze de date complexe specifice;
  • Studii geodemografice, economice și social-economice;
  • Studii privind riscurile și hazardele asociate diferitelor procese naturale și antropice;
  • Studii de impact asupra mediului.