ICIUAIC

avatar

Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Romeo-Iulian Olariu este profesor universitar la Facultatea de Chimie și director al Centrului CERNESIM de la Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași. A absolvit Facultatea de Chimie în 1995 și în 1996 și-a absolvit masteratul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În perioada 1998-2002 și-a făcut studiile de doctorat la Bergische Universität Gesamthochscule Wuppertal, Germania, unde și-a susținut teza de doctorat la 14.12.2001. În 2016 a obținut abilitarea în domeniul Chimiei. Direcțiile de cercetare ale Dr. Romeo-Iulian Olariu sunt legate de chimia analitică şi chimia atmosferei. Activitatea de cercetare se concentrează pe identificarea și cuantificarea poluanților organici și anorganici prezenți în aer, apă, sol; pe reactivitate și mecanisme de reacție pentru procesele fotochimice induse de specii radicale (OH, NO3 etc.) asupra compușilor organici din aer și apă; pe tehnici instrumentale adecvate (spectroscopice și cromatografice) pentru identificarea și cuantificarea analiților specifici din diferite matrici naturale (aer, apă, sol, matrici biologice); pe dezvoltarea și caracterizarea noilor materiale pentru extracția în fază solidă sub formă de faze staționare.