ICIUAIC

Laboratorul de investigare a proceselor fizico-chimice din atmosferă şi de testare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluanţilor gazoşi

 Laboratorul este constituit din trei componente specifice de lucru:

  • Componenta chimia atmosferei care va investiga comportamentul poluanților gazoși specifici, în condiții atmosferice specifice regiunii de Nord-Est(umiditate, temperatură, NQ, flux actinic);
  • Componenta de utilizare a tehnologiilor ecologice de distrugere a poluanților gazoși specifici regiunii Nord-Est;
  • Componenta de fizica atmosferei care va testa noi instrumente cu aplicabilitate în industrie (noi senzori de monitorizare a poluanților gazoși)

Scopul principal al laboratorului de Chimia atmosferei, unic în România, este să stabilească relația de legătură între emisiile poluanților și calitatea aerului. Acest lucru se va realiza folosind o camera de reacție, în care se vor simula condițiile atmosferice specifice regiunilor din România.

În România, realizarea acestui laborator în cadrul centrului CERNESIM reprezintă o noutate.