ICIUAIC

Laboratorul de biomonitorizare şi remediere a calităţii mediului

Latura biologică a științei mediului se regăsește în CERNESIM prin înființarea Laboratorului de biomonitorizare și remediere a calității mediului.

Laboratorul de biomonitorizare și remediere a calității mediului se va axa pe următoarele direcții de cercetare:

  • Biomonitorizarea poluării aerului, apei și solului, utilizând specii de organisme vii ca monitori;
  • Investigarea unor biomarkeri ai poluării(structurali, fiziologici și biochimici)
  • Evaluarea potențialului ecotoxicologic al mediului acvatic și terestru;
  • Bioremedierea calității mediului față de metale, compuși organici din diverse matrici naturale:

                  –  Fitoremediere(fitodegradare, fitovolatilizare, fitostabilizare, rizofiltrare, rizodegradare);

                   – Biotehnologii microbiene și algale de depoluare apelor uzate;

                   – Biotehnologii de micoremediare a solurilor poluate.