ICIUAIC

iulian-gherghel

CS DR. IULIAN GHERGHEL

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Cercetarea dr. Iulian Gherghel urmărește să înțeleagă tiparele și mecanismele care stau la baza diversificării biologice și a distribuțiilor speciilor la diferite scări de timp și spațiale.

Acesta este implicat în proiecte care urmăresc să înțeleagă:

1) modul în care interacțiunile biotice și factorii abiotici determină adaptarea și diversificarea biologică;

2) care este rolul interacțiunilor biotice și al factorilor abiotici în modelarea variației trăsăturilor intraspecifice în spațiu și timp;

3) investigarea factorilor care determină distribuția speciilor în condițiile schimbărilor globale;

4) cum fac față organismele unui mediului în schimbare rapidă în timpul Antropocenului;

5) care este structura și forma nișei ecologice și a biosferei.