ICIUAIC

CS dr. Dumitrela diaconu

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii, Centrul CERNESIM

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

Dr. Dumitrela Diaconu este cercetător științific în cadrul laboratorului L1-CERNESIM şi a susținut teza de doctorat intitulată ”Noi compuși hibrizi ce conțin azaheterocicluri de cinci și șase atomi: sinteză, structură și aplicații” în anul 2021 la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Direcţiile de cercetare se concentrează asupra sintetizării de compuși țintă, biologic activi, cu structură azaheterociclică și a reacțiilor ecologic-prietenoase realizate sub acțiunea ultrasunetelor. Dr. Dumitrela Diaconu utilizează tehnici de caracterizare spectroscopice a derivaților sintetizați precum: FT-IR, RMN sau HRMS. Moleculele nou-sintetizate vizează potențiale utilizări în domeniul farmaceutic, medical și optoelectronic.