ICIUAIC

CS dr. Casandra Brașoveanu

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul ARHEOINVEST

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Casandra Brașoveanu este arheolog, cu interese legate de studiul perioadelor preistorice din Sud-Estul Europei, și în special de efectuarea unor investigații interdisciplinare asupra așezărilor preistorice. Cercetarea sa este orientată către arheologia peisajului și arheologia mediului, având drept sarcini principale realizarea analizelor spațiale GIS, cu scopul de a îmbunătăți interpretarea arheologică și de a contribui la înțelegerea comunităților și comportamentelor din trecut. În prezent urmează studiile doctorale la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Istorie, cu o temă care vizează studiul interdisciplinar al perioadei târzii a Epocii Bronzului din bazinul hidrografic al Jijiei (NE României) și, în special, al practicilor de locuire specifice comunităților culturii Noua.