ICIUAIC

Chelariu Oana

ACS dr. Oana-Elena Chelariu

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

Competentele dobândite in urma anilor de studii s-au materializat prin publicarea unor articole științifice in reviste de prestigiu. Acestea s-au bazat pe analize realizate in cadrul GIS privind evaluarea riscului la inundații. In colaborare cu colegii au fost publicate studii privind calitatea apelor, apele subterane, schimbări in utilizarea terenului, extinderea teritoriala, identificarea zonelor vulnerabile la inundații, managementul inundațiilor, analiza susceptibilității la inundații a patrimoniului cultural.