ICIUAIC

Maftei Andreea

CS III dr. Elena-Andreea Maftei

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

Studiez în domeniul geologiei, cu interes asupra aspectelor mineralogice și identificarea zonelor afectate de activități miniere. Activitatea mea științifică se concentrează pe problemele de mediu – înțelegerea surselor cheie, a proceselor fizice și geochimice cu un rol important în calitatea solurilor și a sedimentelor. Domeniile specifice de interes includ: (1) identificarea și evaluarea calității zonelor contaminate cu poluanți proveniți din activitățile miniere; (2) evaluarea gradului de adsorbție și de concentrare al elementelor urmă în materialul detritic; (3) analiza mineralelor grele din depozite aluvionare; (4) evaluarea riscului de mediu cu ajutorul diferitelor metode analitice.