ICIUAIC

CS III dr. Marius Dobromir

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

DOMENII DE CERCETARE DE INTERES

Depunerea de straturi subțri/bistraturi pe baza de dioxid de titan (TiO2) prin metodele de evaporare termică în vid, ablație laser și pulverizare magnetron. Obținerea de nanotuburi de dioxid de titan prin anodizare electrochimică. Caracterizarea materialelor obținute din punct de vedere: structural (difracție de radiații X – XRD), morfologic (microscopie electronică de baleiaj – SEM, microscopie de forță atomică – AFM), optic (elipsometrie) și compoziție chimică de suprafață (spectroscopie de fotoelectroni de radiații X – XPS, spectroscopie de electroni Auger – AES).