ICIUAIC

Secretar: Florentina RUSU

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii

Contact:

Florentina RUSU asigură serviciul de secretariat al Departamentului Științe din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este absolventă a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Faculatea de Textile Pielărie – Specializarea Inginerie Economică.