ICIUAIC

Ioana Balmus

CS III dr. Ioana-Miruna Balmuș

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

DOMENII DE CERCETARE DE INTERES:

Genetică și Biologie moleculară:

  • izolarea și purificarea ADN / ARN din diferite tipuri de probe
  • dentificarea mutațiilor și polimorfismelor genice prin PCR si PCR- RFLP
  • electroforeza acizilor nucleici si analiza electroforegramelor
  • analiză biochimică prin metode bazate pe spectrofotometrie, colorimetrie, activitate enzimatică și tehnica ELISA; biochimia stresului oxidativ

Fiziologie animală:

  • obținerea de modele animale pentru studiul unor boli neuropsihiatrice
  • evaluarea prin teste comportamentale a răspunsului animalelor de laborator la diferite tratamente