ICIUAIC

CS II dr. ing. Brînză Loredana

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

DOMENII DE CERCETARE DE INTERES

  • Tehnici sincrotron folosite în bio geo chimie. Distribuția și specierea metalelor în faze solide (matrici biologice și geo  geologice): spectroscopie de fluorescenta și spectroscopie de absorbție atomica de tip sincrotron. Cinetica și termodinamica formarii/cristalizării și transformării  mineralelor: difracție cu raze X în energie dispersata de tip sincrotron. Tehnici complementare de caracterizare de tip sincrotron: mapare µ- XANES si µ-XRD.
  • Sinteza și caracterizare pentru diferite aplicații. Stabilizarea nanoparticulelor amorfe în vederea controlului formei și a mărimii pentru utilizări specifice.
  • Biotehnologii verzi  folosite în depoluarea apei uzate și a solului. Ingineria proceselor chimice și biochimice.
  • Interacțiuni solid-fluid: cinetica, termodinamica, mecanisme de reținere: adsorbție, absorbite, schimb ionic, acumulare, precipitare, nucleiere, cristalizare și creștere, și mecanisme de dizolvare.
  • Modelarea și simulare proceselor geochimice. Modelare moleculara.