ICIUAIC

Cristina Ciomaga_

CS II dr. Cristina Elena Ciomaga

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

 Principalele teme de cercetare în care dr. Ciomaga Cristina Elena a adus contribuții originale sunt: I. Studiul soluțiilor solide de BaTiO3 (BT): preparare – caracterizare – proprietăți electrice – modelare: (1) Studiul ceramicilor feroelectrice-relaxor Ba(Zr,Ti)O3 (BZT). (2) Implementarea metodei FORC pentru descrierea proprietăților locale de comutare a soluțiilor solide de BT. II. Studiul rolului porozității asupra proprietăților funcționale ale materialelor ceramice (BT, BaSrTiO3 și Pb(Zr,Ti)O3 dopat cu Nb (PZT)). III. Compozite multiferoice cu cuplaj magnetoelectric: experiment-model (1) Investigarea efectului magnetoelectric în Pb(Fe2/3W1/3)O3-PbTiO3. (2) Studiul proprietăților magnetoelectrice in sisteme compozite de tipul: BT-(Ni,Zn)Fe2O4, PZT-ferita (CoFe2O4, NiFe2O4, MnFe2O4). IV. Studiul materialelor compozite formate din matrice feroelectrică și nanotuburi de carbon (CNT). V. Studiul relaxării dielectrice și conducției în cazul feritelor.