ICIUAIC

CS II dr. Habil. Ana Iolanda Voda

Departamentul de Științe Socio-Umane

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Ana Iolanda VODA este cercetător științific gradul II în cadrul Departamentului de Științe Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare și Lector Asociat în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.  Este profesor Jean Monnet cu expertiză în domeniul studiilor europene, fiind directorul modului European Smart Cities for Sustainable Development (SmartEU) (620415-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE). Rezultatele cercetării s-au concretizat în publicarea a numeroase lucrări științifice (65), cărți și capitole în cărți (11) în calitate de autor/coautor/coordonator și a participat la peste 50 de manifestări științifice din țară sau străinătate (Maroc, Spania, Portugalia, Belgia, Cehia, etc), coordonator și / sau membru în echipele științifice a peste 10 proiecte: Alfabetizarea digitală în Belgia și România. Un studiu comparativ al nevoilor și răspunsurilor studenților la tehnologii noi și emergente (PN-III-CEI-BIM-PBE-2020-0009, Coordonator Romania); Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, COST Action, (CA18115-TRIBES – Coordonator Romania), Promovarea inovării și antreprenoriatului prin reforma instituțională. O abordare empirică și sectorială (GI-UAIC-2017-03) (Director)