ICIUAIC

cs dr. tiberiu roman

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Tiberiu Roman este un tânăr cercetător din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, laboratoarele CERNESIM, L1 – analize fizico-chimice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pe parcursul studiilor universitare Dr. Tiberiu Roman a reușit să-și obțină licența în chimie, titulatura de master în chimia mediului și a siguranței alimentare precum și master în domeniul științei și securității în muncă. Studiile doctorale realizate în domeniul – Ingineria Materialelor i-au permis să se specializeze în analiza materialelor solide precum și în tehnicile de caracterizare structurală. Momentan, acesta este responsabil de caracterizarea prin difracție de raze X pe probe de tip monocristal reușind să furnizeze astfel informații cu privire la structura compușilor organici, organo-metalici și anorganic