ICIUAIC

CS dr. Irina Chiriac

Departamentul de Științe Socio-Umane

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Irina Chiriac este cercetător știinţific ȋn cadrul Departamentului Ştiinţe Socio–Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După studii de Ştiinţe Economice și masterat ȋn Contabilitate, Expertiză și Audit, obţine titlul de doctor ȋn Contabilitate cu teza Analiza impactului fuziunii asupra poziţiei financiare și performanţei societăţlor absorbante și devine director de proiect de cercetare post-doctorală Studiul asupra evoluţiei operaţunilor de fuziuni și achiziţii ȋn actualul context economic, grant POSDRU. Semnează studii și articole ȋn reviste știinţifice internaţionale și naţionale. Rezultatele cercetării au fost diseminate prin participări la conferinţe internaţionale, în Lisabona, Sevilia, Istanbul, Barcelona, Praga, Bucureşti, Constanţa şi Iaşi. Este cadru didactic universitar asociat ȋn cadrul Departamentului Contabilitate, Informatică Economică și Statistică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași si director de proiect Grant UAIC, cod GI-UAIC-2018-05, 2019-2021, https://icfaiasi.wordpress.com/