ICIUAIC

Cristina Coromelci

CS dr. Cristina Coromelci

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii

Domenii de interes:

Profil științific:

Contact:

Cristina-Giorgiana Coromelci are experiență în domeniul materialelor nanostructurate (în principal TiO2), interesul său principal fiind îndreptat spre combinarea domeniului nanomaterialelor cu unele nevoi stricte ale umanității, ajutând la tratarea apelor uzate prin procese avansate de oxidare și la creșterea calității vieții. Lucrând în cadrul a 6 proiecte (1 în calitate de director de proiect și 5 în calitate de membru), a câștigat experiență în sinteza nanomaterialelor prin metode clasice și inovatoare, cum ar fi utilizarea tehnicilor cu ultrasunete sau cu microunde, care duc la îmbunătățirea proprietăților fotocatalizatorilor. De asemenea, a contribuit la caracterizarea materialelor obținute, lucrând direct cu echipamente de analiză (autosorb pentru sorbția / desorbția N2, spectrometru de absorbție atomică, analizor TOC, spectrofotometru UV-Vis, fotoreactor) și, de asemenea, interpretând rezultatele diferitelor analize (BET, SEM, XRD, TEM, FTIR etc.).